Organizatorica Hoda za život: Silovane žene koje žele pobaciti za

Statut bračke komune u Trećoj knjizi- žene ubojice kažnjavaju se spaljivanjem Statut grada Bala- ,,Statuiramo i zapovijedamo da se svakome koji bi ubio neku osobu, odmah mu se glava siječe i
Related videos.